Každý má svůj bod zájmu


S dalším velkým projektem se na nás obrátila společnost Picodas Praha. S touto firmou jsme v minulosti společně vytvořili velký webový portál Garmin.cz a díky tomu obě strany dobře věděly, co mohou od vzájemné spolupráce očekávat. Nejnovějším úkolem, který Picodas Praha požadoval bylo vytvoření internetové aplikace s velmi specifickým zaměřením. Do projektu jsme vstupovali společně s partnerem Fast Forward s.r.o., který se staral o veškerou grafiku a propagaci celé zakázky.

Navigace se vším všudy

Společnost Picodas Praha s.r.o je výhradním dovozcem sortimentu Garmin International do České republiku a také dodavatelem úchytných systému Ram – mounts. Mimo svoji běžnou obchodní činnost se společnost Picodas Praha s.r.o zabývá také tvorbou mapových podkladů a vytvářením vlastních map pro elektronická zařízení. V rámci tvorby map firma začala také vytvářet vlastní databázi bodů zájmu (POI – Point Of Interest), pro kterou ovšem potřebovala vyvinout vlastní internetové rozhraní.

Hlavním požadavkem na toto řešení ze strany zadavatele bylo, aby kromě samotné administrace bodů zájmů byla vytvořena také webová aplikace pro sbírání POI od veřejnosti a partnerů firmy Picodas Praha. Tento sběr bodů zájmů se provádí jak na komerční bázi, tak i na nekomerční úrovni, kterou zastupují především uživatelé a fanoušci navigací Garmin. Zadavatel potřeboval tedy vytvořit webovou prezentaci, která bude popisovat fungování systému, bude obsahovat informace jak s databází pracovat a také zde budé možné nalézt všechny podpůrné funkce, včetně downloadů databáze a jejích variant. Podobný systém firma Picodas již jednou poptávala u konkureční firmy, která jej následně více než rok vyvíjela, ale nakonec tento projekt nebyl úspěšně dokončen. Proto nakonec oslovila osvědčeného dodavatele a obrátila se na firmu Avito a její dceřinnou firmu evidio.

Vytvořte si vlastní bod zájmu

POI neboli bod zájmu je místo či bod na mapě, ke kterému se do mapy vyplní podrobné údaje a které je v mapě přesně označeno. Může se tedy jednat o restauraci, nákupní centrum nebo třeba galerii a v databázi se uloží název takového místa, přesná adresa a další informace, od otvírací doby, popisu služby až třeba po bezbariérový přístup. Proto byl při tomto projektu kladen velký důraz na možnost zadávat tyto body zájmu jak uživatelem navigačních zažízení, tak i provozovatelem veřejných zařízení, protože tvorba takovéto databáze jen pracovníky firmy Picodas by byla velmi náročná a nákladná. Bylo tedy potřeba vytvořit webové rozhraní, které bude velmi intuitivní a uživatelsky příjemné.

Kvalitní analýza pro funkční řešení

Na začátku prací na takto náročném projektu byla velmi důkladná analýza požadavků klienta, na jejímž základě jsme navrhli architekturu informačního systému a také databazovou strukturu celé aplikace. Významným krokem v přípravné fázi celého projektu bylo rozhodnutí o oddělení administrace a webové prezentace do dvou samostatných systémů. Toto jsme učinili především proto, že každá z těchto částí potřebovala využití jiného softwaru a implementačního přístupu. Zatímco o veřejnou webovou část se stará redakční systém pagio, samotnou administraci systému zajišťuje webový informační systém evidio. Klient dále požadoval napojení na informační systém I6 pro automatické vytváření faktur a sledování jejich proplacení, který již delší dobu používá. Další součástí systému je externí aplikace, která generuje zadané body zájmu do souboru. Ten je následně nabízen na webu GPS TravelGuide ke stažení a je také dodáván spolu s novými prodanými navigacemi.

Tvorba komplexního nástroje

Při takto náročném projektu bylo fungování celé naší firmy prověřeno do posledního detailu. Celý projekt se vytvářel a testoval skoro pět měsíců, aby byly ideálně vyřešeny a odladěny všechny funkce a technické detaily. Bylo nutné splnit požadavky klienta na jednoduchost, modulárnost a rozšiřitelnost projektu. Důraz byl také kladen na možnost konfigurace ze strany provozavetele a vysokou úroveň nastavení uživatelských oprávnění a samozřejmě také na kvalitu celé webové aplikace. Společnými silami se nám povedlo vytvořit řešení, které všechny požadavky klienta dokázalo bezezbytku splnit.

Partneři a klienti

ACRA-MK AVITO GARMIN GENIUS MEDIA KSYSTEM ARKADIA KUDRNA OPTIMIOWINSITE

Podporované systémy

K2 I6 Pohoda MS Dynamics Money S3 Horry