Webový informační systém pro výrobní firmu


S poptávkou po dodání webového informačního systému uzpůsobeného na míru specifickým potřebám k nám přišla firma LAMBDA CZ s.r.o., která se pohybuje v oblasti vývoje a výroby laboratorních přístrojů. Společnost byla založena již v roce 1997 dr. Pavlem Lehkým, který do inovativních produktů společnosti vnesl zkušenosti nasbírané mnohaletou praxí v tomto oboru. Společnosti se povedlo za 13 let fungování vyvinout celou řadu unikátních výrobků a v současnosti nabízí produktovou řasdu čítající 22 vlastních konkurenceschopných výrobků. Vzhledem k široké řadě nabízených výrobků, vývoji nových technologií a s tím i souvisejícímu nárůstu administračních a evidenčních úkonů, rozhodla se firma LAMBDA CZ vyřešit potřebu zavedení nového informačního systému pomocí našeho produktu evidio IS.

Informační systém evidio upravený na míru

Systém evidio je webový informační systém, který umožňuje výborně spravovat a řídit malou či střední firmu. Obecně lze používat informační systém evidio ve společnost o velikosti do padesáti zaměstnanců, ale vždy záleží na konkrétní činnosti dané firmy. Pomocí evidio IS lze řídit jak průběh jednotlivých zakázek a souvisejících projektů, tak i samotnou výrobu a obchod celé firmy. Díky komplexní evidenci přijatých zakázek umožňuje evidio mít neustále výborný přehled o aktuálním stavu a dění ve firmě. Společnost Lambda se rozhodla pro informační systém evidio především na základě možnosti značné individualizace funkcí a miniaplikací, které dokáže evidio nabídnout.

Protože klient požadoval doplnění několika speciálních funkcí, které by mu usnadnili následnou evidenci vyrobených produktů, byl původní informační systém evidio hodně rozšířen o velké množství různých technických "vychytávek". Kromě standartních funkcí jako jsou například pořadače faktur, evidence obchodních příležitostí nebo třeba přehled pracovních úkolů, které běžně IS evidio obsahuje, lze tak najít v informačním systému Lambda například funkci pro sledování kritického množství zásob na skladě, nebo funkci pro odhad využití skladových zásob na základě oportunit.

I přístroje mají rodný list

Velmi specifickou funkcí je pak pořadač sloužící pro evidenci "rodného listu" přístroje. Ve zkratce by se dalo říci, že tato funkce používá sériová čísla jednotlivých vyrobených přístrojů jako jednoznačnou identifikace, kterou následně eviduje. Díky tomuto rozšíření systému tak má firma dokonalý přehled o veškerém dění okolo konkrétního přístroje, od výroby a skladování, přes prodej až po následný servis. Na tento plug-in je navázáno také rozšíření pro evidenci reklamace, které sbírá data jak o nových reklamacích, tak i data o průběhu již řešených událostí a eviduje i způsob vyřešení reklamace z pohledu zákazníka i výrobce.

Protože společnost Lambda CZ funguje na mezinárodní úrovni, požadovala také jazykovou mutaci celého systému a to konkrétně do angličtiny. Také bylo třeba upravit některé funkčnosti celého systému a připravit je pro mezinárodní provoz. Díky této práci se však webový informační systém evidio stal konkurenceschopným i na celosvětovém trhu a jeho vynikající poměr cena/výkon opět narostl.

Partneři a klienti

ACRA-MK AVITO GARMIN GENIUS MEDIA KSYSTEM ARKADIA KUDRNA OPTIMIOWINSITE

Podporované systémy

K2 I6 Pohoda MS Dynamics Money S3 Horry