Webové aplikace evidio FRAMEwork


Je zaměřeno na klienty, kteří potřebují specifické webové řešení nebo vytvoření webové aplikace pro svůj podnikatelský záměr. Dodáváme kompletní službu, kterou dokážeme nastavit přesně dle přání zákazníka. Může tedy jít například o vytvoření webového portálu včetně grafiky a moderní architektury, který nabízí službu veřejnosti a na pozadí této webové aplikace jsme schopni vytvořit i kompletní řešení a doplnit ho o integrovaný webový informační systém. Vytvořená webová apliace tak může obsluhovat nejrůznější funkce, od sběru informací uživatelů webového rozhraní, práci s firemními daty, až po propojení se skladovým a účetním systémem. Také jsme schopni se postarat o fungování samotného webového portálu, od naplněním daty až po zajištění návštěvnosti. To vše zvládne edice pro tvorbu webových aplikací evidio FRAMEwork.

Informační systém na míru

pokud potřebujete zprovoznit nový webový portál nebo vytvořit webovou aplikaci na míru včetně webového informačního systému, nabízí evidio FRAMEwork služby pro kompletní spuštění takového projektu. Pro propojení webové části s informačním systémem dokáže evidio naprogramovat samostatný modul, který vyřeší veškeré specifické požadavky takovýchto portálů nebo internetových aplikací.


Servisní služby

Firma evidio nabízí kompletní servisní služby, které jsou běžnou součástí dodávky celého projektu. Klientovi tak zajistíme nejen spuštění portálu či webové aplikace, ale i jeho další provoz a bezchybný chod. Garantujeme také reakční doby servisních zásahů, zálohování dat a bezpečný provoz. V rámci servisních služeb můžeme klientovi zaručit také kompatibilitu s nejnovějšími verzemi programů používaných pro chod celého webového portálu.


Komunikační rozhraní

Systém evidio FRAMEwork nabízí využití webové aplikace i jako komunikační rozhraní, které umožňuje propojit do jednoho portálu data z více systémů, které klient již používá. To samozřejmě přináší značné úspory času a vyšší uživatelský komfort, protože odpadá nutnost neustálého přecházení mezi jednotlivými používanými firemními agendami nebo informačními systémy.


Komunita uživatelů

každý úspěšný portál nebo webová aplikace potřebuje pro své fungování mimo jiné i komunitu uživatelů, kteří se podílejí na tvorbě jeho obsahu. Proto nabízí firma evidio v rámci edice evidio FRAMEwork i možnost zajištění návštěvnosti na vytvářeném portálu a jají další navyšování. Na těchto úkolech spolupracujeme s naší sesterskou firmou optimio.


Synchronizační můstky

Unikátní vlastní řešení přenosu dat mezi ekonomickým systémem, informačním systémem nebo ERP systémem a internetovým obchodem. Použití synchronizace eshopu sebou přináší řadu výhod, mezi které patří především úspora času (data jsou spravována jen z jedno místa, není nutné cokoliv ručně přepisovat), bezchybnost a automatizace (můstek běží 24h denně, není potřeba cokoliv ručně spouštět). Synchronizační můstek je zkrátka pomocná webová aplikace, který běží na počítači (serveru) vedle informačního systému a v pravidelných intervalech přenáší na eshop kompletní informace o zboží a z eshopu zapisuje zpět provedené objednávky.

Podporované systémy

K2 I6 Pohoda MS Dynamics Money S3 Horry